Misyon - Vizyon

Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Programı ile ulusal ve kültürel değerlere duyarlı, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alan, mesleğinin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına, deneyim ve uygulama becerilerine sahip sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, mesleğiyle ilgili etik ilkelere göre hareket edebilen, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi demiryolu ulaşım sektöründe görev alacak insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Raylı sistemler otomasyoncusu; raylı sistemlerdeki elektrik-elektronik yapısını bilen, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, teknolojik yenilikleri takip edebilen nitelikli kişidir. Programın amacı; aşağıdaki görevleri ifade edebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Öğr. Gör. İLKER ARI
Güncelleme : 3.07.2020 14:20:56